Kemelut- masalah
Senario-keadaan
Fenomena-perkara
Membarahi- melanda
Seantero-seluruh
Tonggak- asas-dasar
Aset- sesuatu yang bernilai
Konkrit-kuat
Kukuh –mapan
Lumrah- kebiasaan
Duniawi-hal-hal dunia
Ketandusan-tidak ada
Disisihkan- dipinggirkan
Kritikal-serius
Kerakusan-keserakahan
Meranapkan-menghancurkan
Akar umbi-punca
Sanubari- jiwa
Perdana –utama
Realiti –hakikat
Materialistik-kebendaan

Mengheret-membawa kepada
Prihatin-peka
Mencungkil –mencari
Lazim-biasa
Sesi –tempoh masa
Iltizam –harapan tinggi
Era- zaman
Sistematik –terancang
Intensif-giat
Menimba-mendapatkan
Tersadai-tidak bergerak
Ekoran-rentetan
Fizikal-luaran
Perspektif- tanggapan
Dana-modal
Imej-penampilan
Informasi-penerangan
Intergrasi-perpaduan
Aspirasi-cita-cita
Disogokkan-dihidangkan
Dinamis-berdaya saing
Persada- arena
Strategi –langkah
Konvensional-cara lama
Bencana-musibah
Transisi- perantaraan
Sahsiah-perwatakan
Prasarana-kelengkapan awam
Respon –tindak balas
Sayugia- harus –patut
Global –dunia seluruhnya
Kepupusan-kehilangan
Khazanah-harta benda
Warisan- harta pusaka
Merealisasikan- menjayakan
Merencatkan-menggagalkan
Konotasi- idea yang dimaksudkan
Diagnosis –mengenal pasti
Pemantauan- pengawasan
Komitmen- kesungguhan
Manifesto – pendirian
Natijahnya-kesannya
Was-was-tidak yakin
Jenama-jenis barang
Diiktiraf – diakui
Permit- surat kebenaran
Meranapkan-memusnahkan
Memudaratkan –merosakkan
Manipulasi-tindakan
Kemelut-masalah
Alternetif –pilihan
Mengimbas-mengingati
Visi –matlamat
Rencah-ramuan
Intrumen-alat
Muflis-bangkrap
Misi-matlamat
Pasca-selepas
Tampok-kepimpinan
Pancaraoba-dugaan
Kegersangan-ketandusan
Julung-julung –kali pertama
Pucuk-ketua
Nadi-penggerak
Mengikis-membuang
Tampil-keluar
Drastik –cepat
Akur-bersetuju
Menjana-menghasilkan
Efektif-berkesan
Mencanai-melahirkan
Membantutkan-menghalang
Anjakan paradigma- perubahan sikap
Kolot –kuno
Acuh-sambil lewa
Jahil-tidak berilmu
Afdal-lebih utama
Fana-tidak kekal
Domestik- tempatan
Persada-gelanggang
Teladan-contoh
Mutakhir-terkini
Fleksibel-mudah diubah suai
Kebejatan-kejatuhan
Inisiatif –usaha
Prosedur-peraturan
Memboikot-memulau
Pengembelingan-penyatuan
Anasir-gejala
Dasawarsa- satu dekat
Prihatin-peka
Daif-susah
Kendatipun-walau bagaimanapun
Kecundang-tewas
Elemen-unsur
Tolerensi-bekerjasana
Liabiliti – bebanan
Kepincangan-kecacatan
Inspirasi-ilham
Penyaringan-penapisan
Perspektif-sudut pandangan
Vektor-pembawa
Boikot- dipulaukan
Manafaat-faedah
Aktif-cergas
Senggang-santai
Norma-adat
Menerajui-memimpin
Tersohor-terkenal
Kudsi-suci
kaliber- kepunyaan
rutin-jadual
takrif-maksud/erti
skandal-perbuatan keji yang menimbulkan kemarahan
menangani –mengatasi
kritikal-meruncing
karenah-ragam
implikasi-kesan
drastik-segera
diksi-pemilihan kata
ego –sombong
perangsang-dorongan
emosi-perasaan
konflik-perbalahan
asyik –khusyuk
karisma-penampilan
Diuar-uarkan-dicanangkan
Dimonopoli-dikuasai
Profesion-kerjaya
Pronografi-lucah
Diiktiraf-diakui
Membolosi-memasuki
Obligasi-semangat
Tuntasnya-keseluruhanya
Melayari-memasuki
Lazim –biasa
Stigma-sifat /sesuatu yang menjatuhkan maruah
Bergelandangan-berfoya-foya
Hakikat-kebenaran
Kelicikan-kepintaran menipu
Kronologi –mengikut urutan
Rajas-sedih
Utuh-kuat
Slogan-ungkapan
secalit-sedikit
releven-sesuai
sarat-padat
mengimbas-mengingati
menempa-menempatkan
risiko-kemungkinan bahaya
kental-kuat
intiha- rumusan
keunikan –kelainan
menunding jari-menyalahkan
sejajar-seiring
monolog-bercakap sendirian